top of page

Argumenti proti uporabi CTG-ja

Raziskave, ki temeljijo na dokazih, nakazujejo, da ni koristnih učinkov. Še več, podatke CTG-ja lahko prezrejo, napačno ali celo zmotno interpretirajo. Avtorica razume stališče, da bi v primeru kakšnega zapleta CTG to pokazal, vendar so raziskave pokazale, da temu ni tako; še več, dokazujejo, da je občasna uporaba in uporaba stetoskopa boljša izbira. Očitno je, da se CTG najpogosteje uporablja za zavarovanje bolnišnic in zdravnikov pred tožbami, saj zagotavlja neprekinjeno beleženje podatkov v maternici. To pa ni zadosten razlog za njegovo uporabo.

 

Cochranovo poročilo in druge raziskave navajajo, da uporaba CTG-ja povečuje možnost za carski rez, čemur se želimo na vse pretege izogniti. CTG posega v naravno lajšanje bolečine (npr. tuširanje) in mobilnost, dve stvari, ki sta zelo pomembni tudi za vaginalni porod po carskem rezu. CTG je oblika ultrazvoka, ki ustvarja toploto v notranjih organih in nerojenemu otroku. To že samo po sebi ustvarja stisko, če ne trajno škodo nerojenemu otroku. Opravljenih je bilo dovolj raziskav o ultrazvočni tehnologiji, da so ugotovili dolgoročne posledice in ni razloga, zakaj bi katera ženska dovolila, da bi bil njen otrok uporabljen kot poizkusni zajček, samo zaradi bolnišnične politike ali porodniške filozofije, ki kot kaže ne temelji na dokazih medicinskih raziskav.

 

Reference:

 

- Electronic Fetal Monitoring and Cesarean for Fetal Distress: The Machine that Goes Ping!,mpoglavje v knjigi The Thinking Woman's Guide to a Better Birth, Henci Goer (1999).

- Cochranovo poročilo (2006) navaja, da elektronski fetalni monitoring (EFM), v primerjavi z občasnim poslušanjem, povečuje tveganje za carski rez za eno tretjino.

- Goer, 1999 (246), iz vira v Thacker, SB, Stroup, DF, and Peterson, HB. Continuous electronic fetal heart monitoring during labor. V Neilson JP et al., eds. Pregnancy and Childbirth Module of the Cochrane Database of Systematic Reviews, updated June 1996.

- EFM povečuje tveganje instrumentalnega poroda za 10 % (Goer, 1999).

- Notranji EFM povečuje tveganje za okužbe (stopnje okuženosti so višje pri ženskah z opravljenim carskim rezom (okoli 50% vseh žensk se okuži). Soper, DE, Mayall, CG, and Froggatt JW. Characterization and control of intraamniotic infection in an urban teaching hospital. Am J Obstet Gynecol, 1996; 175(2): 304-309.

- Ena izmed raziskav je pokazala, da so neenakomeren utrip srca v EFM kontrolni skupini zaznali kasneje kot v skupini z občasnim poslušanjem. Avtor navaja, da je to posledica samozadovoljstva (posvečajo več pozornosti aparatu, namesto da bi opazovali vedenje žensk). Shy, KK et al. Effects of electronic fetal-heart-rate monitoring, as compared with periodic auscultation, on the neurologic development of premature infants. N England Journal of Medicine 1990; 322(9): 588-593.

- Raziskava, opravljena v ZDA, je pokazala, da ni prišlo do izboljšanja rezultatov za ljudi, ki so bili deležni neprekinjenega EFM, v primerjavi s tistimi, ki so bili deležni občasnega EFM. Leveno KJ et al. A prospective comparison of selective and universal electronic fetal monitoring in 34,995 pregnancies. New England Journal of Medicine 1986; 315 (10): 615-619.

- Druga randomizirana kontrolirana raziskava je pokazala, da občasni EFM prinaša enako dobre rezultate kot neprekinjen EFM. Tisti s 'sumljivimi' znaki srčnega utripa, so imeli bolj verjetno doziran oksitocin, od tistih, brez. Herbst A and Ingemarsson I. Intermittent versus 

continuous electronic monitoring in labour: a randomised study. British Journal of Obstetrics and Gynaecology 1994;101(8): 663-668.

- Ultrazvočni posnetki – Razlog za skrb (Sarah Buklex MD) pregleduje raziskave in literaturo ultrazvočne tehnologije za opisovanje potencialnih dejavnikov tveganja.

 

Rebecca Dekker, http://evidencebasedbirth.com/

 

Prevod: Nina Grašič.

mamice za mamice
bottom of page