top of page

Bi ženske z normalnim potekom nosečnosti morale hoditi na preglede k porodničarjem

Randomizirana multicentrična klinična raziskava rutinske prenatalne oskrbe s strani zdravnikov in babic, v primerjavi s skupno oskrbo s strani porodničarjev.

 

(J. S. Tucker, M. H. Hall, P. W. Howie, M. E. Reid, R. S Barbour, C. du V Florey, G. M. McIlwaine)

 

 

CILJ: Primerjati rutinsko oskrbo nosečnic s strani splošnih zdravnikov in babic ter skupno oskrbo s strani porodničarjev. 

 

NAČRT: Randomizirana multicentrična klinična raziskava.

 

OKOLJE: 51 splošnih zdravnikov, povezanih v 9 škotskih porodnišnic.

 

VZOREC: 1.765 žensk z nizko stopnjo tveganosti v nosečnosti.

 

POSEG: Rutinska oskrba nosečnic s strani splošnih zdravnikov in babic v skladu z načrtom za oskrbo in protokoli za upravljanje zapletov.

 

GLAVNI KAZALNIKI IZIDA: Primerjava uporabe zdravstvenih storitev, kazalniki kakovosti oskrbe in zadovoljstvo žensk.

 

REZULTATI: Kontiuniteta negovalcev se je izboljšala v skupini splošnih zdravnikov in babic, saj je bilo negovalcev manj (mediana 5 negovalcev proti 7 v skupini s skupno oskrbo, P<0,0001) in število rutinskih obiskov se je zmanjšalo (10,9 proti 11,7, P<0,0001). V skupini s splošnimi zdravniki in babicami je prišlo do manj sprejemov v bolnišnico (27% (222/834) proti 32% (266/840), P<0,05), neobiska (7% (57) proti 11% (89), P<0,01) in dnevnega varstva (12% (102), proti 7% (139), P<0,05), vendar jih je bilo več napotenih (49% (406) proti 36% (305), P<0,0001). Stopnje diagnoz mater se niso razlikovale, razen v tem, da je imelo manj mater v skupini splošnih zdravnikov in babic visok krvni tlak (nosečniški, 5% (37), proti 8% (70), P<0,01) in manj ženskam so porod sprožili (18% (149) proti 24% (201), P<0,01). Pojavilo se je nekaj odstopanj od sledenja protokolu, ampak več RH negativnim ženskam v skupini splošnih zdravnikov in babic, niso ustrezno pregledali protitelesc (2,5% (20) proti (0,4% (3), P<0,0001). Obe skupini sta poročali o visoki stopnji zadovoljstva z oskrbo (68% (453/663) proti 65% (430/656), P=0,5) in sprejemljivostjo določenega sloga oskrbe (93% (618) proti 94% (624), P=0,6). Dostop do bolnišnične podpore pred porodom je bil podoben (45% (302) proti 48% (312) jih je obiskalo porodne sobe pred začetkom poroda, P=0,6).

 

ZAKLJUČEK: Rutinski obiski (pri specialistih) žensk z nizko stopnjo tveganja v nosečnosti nudijo malo ali nobene klinične koristi, niti koristi za uporabnice.

 

KLJUČNE UGOTOVITVE:

 

- Oskrba s strani splošnih zdravnikov in babic je izboljšala stalnost oskrbe: bilo je manj negovalcev, neobiskov, bolnišničnih sprejemov in nekoliko manj rutinskih obiskov kot pri oskrbi s strani specialista; pojava visokega krvnega tlaka, beljakovin v urinu (proteinurije), preeklampsije in sproženih porodov (indukcije poroda).

 

- V splošnem je bilo malo odstopanj od protokola oskrbe, vendar večji delež RH- žensk v skupini splošnih zdravnikov in babic ni imelo ustreznih pregledov za protitelesca.

 

- Ženske v obeh eksperimentalnih skupinah so izkazale enako visoko stopnjo zadovoljstva z vsemi vidiki njihove oskrbe; manjšina žensk v skupini s splošnimi zdravniki in babicami je povedala, da so želele obiskati specialista, vendar ga niso.

 

- Čeprav ni bilo občutne koristi od rutinskih obiskov nosečnic pri specialistu, je pri več kot polovici žensk prišlo do nekakšnih zapletov med nosečnostjo; v skupini s splošnimi zdravniki in babicami, so ženske z nizko stopnjo nosečnosti obiskale specialista, ko so to potrebovale in ne po vnaprej določenen razporedu.

 

 

 

BMJ 1996; 312:554, (http://www.bmj.com/content/312/7030/554)

 

Prevod: Nina Grašič.

mamice za mamice
bottom of page