top of page

Izbirna in rutinska indukcija poroda

RETROSPEKTIVNA ANALIZA 274 PRIMEROV

 

(Oddelek za porodništvo in ginekologijo, Rush-Presbyterian-St. Luke's Medical Center, Rush Medical Wigton TR, Wolk BM

College, Chicago, Illinois, ZDA)

 

Opravljena je bila retrospektivna analiza izbirne indukcije poroda ob roku in rutinska indukcija po dopolnjenem 42. tednu gestacije za oceno stanja novorojenčka in matere pri porodniški populaciji z nizko stopnjo tveganja v terciarnih negovalnih oddelkih. Leta 1989 je bilo v Kristusovi bolnišnici in Zdravstvenem centru opravljenih 639 indukcij poroda. 201 indukcij je bilo opravljenih med 37 in 41 6/7 tednom (izbirna indukcija), medtem ko je bilo 73 indukcij poroda opravljenih pri 42-ih ali več tednih gestacije (rutinska indukcija). Stanje materničnega vratu je bilo ocenjeno ob sprejemu. Pacientke pri rutinski indukciji so imele daljšo drugo fazo poroda, v primerjavi s pacientkami z izbirno indukcijo. Sicer se dolžina trajanja poroda in ločitev membran nista razlikovala med skupinama. Prvorodke z nezrelim materničnim vratom, ki so imele izbirno indukcijo poroda, so imele večjo stopnjo carskega reza kot prvorodke z nezrelim materničnim vratom, ki so imele rutinsko indukcijo poroda. Razlike med skupinama glede stopnje fetalnega distresa, novorojenčkova ali maternega izida med obema skupinama ni bilo. Sindrom dihalne stiske je bil zaznan v treh primerih, v vseh zaradi mekonija (prvo blato novorojenčka) in vsi so bili v skupini izbirne indukcije poroda. Stopnja porodne teže > ali = 4.000g je bila enaka pri obeh skupinah, in porodna teža < ali = 2.500 ni bila zabeležena pri nobeni skupini. V primerjavi z rutinsko indukcijo poroda po 42. tednu, ni prednosti izbirne indukcije poroda, še posebej pri prvorodkah z nezrelim materničnim vratom.

 

Br J Obstet Gynaecol. 1993 Oct;100 (10): 898-903. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8169911).

 

Prevod: Nina Grašič.

mamice za mamice
bottom of page