top of page

Kaj je porodni načrt in čemu služi?

Loreto Fernández (2015)

 

Porodni načrt je dokument, v katerem ženska izrazi svojo voljo za porod in zagotavlja smernice  strokovnemu osebju pri poteku poroda. To je pravica, ki jo ima vsak posameznik, da se svobodno odloča oziroma soglaša ali ne soglaša pri medicinskih posegih. Vsak medicinski poseg mora podpisati oseba, pri kateri bo izveden. Ta mora biti seznanjena s postopki in možnih stranskih učinkih. Če se s posegom strinja, podpiše soglasje.

 

Etično načelo avtonomnosti vsakega posameznika govori o možnosti uporabnika, da se odloči med različnimi alternativami in ustreznim ukrepanjem brez zunanje prisile. Pri porodu je ženska odgovorna, da izbere, kar ji najbolj ustreza, zato je potrebno, da je seznanjena z vsemi možnostmi, da se lahko svobodno odloča.

 

Porodni načrt je dokument, kjer ženska izrazi želje glede poroda. Po zakonu, če ne pride do zapletov, je potrebno porodni načrt spoštovati. Zato ima porodni načrt večjo pravno težo, kot katerikoli bolnišnični protokol. Vsak urgenten poseg, ki ga opravijo zdravniki, mora biti dokumentiran in objektivno pretehtan. To pomeni, da bi morala biti vsaka sprememba porodnega načrta razložena in podprta z znanstvenimi dejstvi. Sprememba ne bi smela temeljiti na osebni in subjektivni presoji zdravniškega osebja.

 

Porodni načrt, ki ga ženska napiše in pregleda z ginekologom ali babico, je zelo koristen. S tem se izognemo pogovorom o željah pri porodu na sam dan poroda, ko je ženska fizično in čustveno zelo ranljiva.

 

Priporočljivo je, da ženska pripravi porodni načrt med 28-im in 32-im tednom nosečnosti. Tako ima še čas, da se še posvetuje o različnih možnostih s partnerjem in zdravniki. Če ima dvome, lahko še vedno spremeni svoje želje.

 

Cilj porodnega načrta ni načrtovanje poteka poroda in rojstva. Vedno se lahko zgodi kaj nepredvidenega, zato je pomembno, da je ženska pripravljena tudi na to. Priporočljivo je, da pred porodom ženska obišče porodnišnico in vidi kakšne možnosti ima na razpolago oziroma še ostale bližnje porodnišnice in se nato odloči.

mamice za mamice
bottom of page