top of page

Koliko časa naj se vnaša oksitocin med sprožanjem poroda?

CILJ: Odgovoriti na vprašanje, ali bi bilo vnos oksitocina za sprožitev poroda, smiselno prekiniti, ko seprične aktivna faza poroda.

 

NAČRT: Vključene so pacientke, sprejete za sprožitev poroda z oksitocinom. Izključevalni kriteriij za sprožitev poroda so zajemali: netemenska vstava, več kot en carski rez v preteklosti, večkratne nosečnosti, stalen nezanesljiv srčni utrip ploda pred začetkom sprožitve poroda in predvidena teža ploda nad 4250 g. 

 

OKOLJE: Oddelek za porodništvo in ginekologijo, Ha'Emek Medical Center, Afula, Israel. 

 

POPULACIJA: Pacientke, sprejete za sprožitev poroda z oksitocinom v Ha'Emek Medical Center od 1. februarja 1998 do 29. februarja 2000.

 

METODE: Pacientke so bile naključno razdeljene v dve skupini. V skupini A je vnos oksitocina naraščal do 5 cm odprtja in ostal na tej stopnji skozi vse faze poroda. V skupini B pa je bil vnos oksitocina prekinjen, ko je odprtost materničnega vratu dosegla 5 cm. Primerjava med skupinama je bila izvedena z uporabo Wilcoxonovega testa vsote rangov in Fisherjevega eksaktnega testa.

 

GLAVNI KAZALCI: Primarna spremenljivka je bilo trajanje od sprožitve do poroda. Sekundarne spremenljivke pa so vključevale: trajanje faz poroda, najvišji odmerek in končna količina uporabljenega oksitocina, uporaba analgetikov, nepravilnosti v srčnem utripu ploda in hiperstimulacije maternice (zaradi zdravila se maternica prehitro krči, kar lahko pomeni, da med popadki ni dovolj časa, da bi kisik pripotoval do otroka, pomanjkanje kisika pa lahko vodi k možganskim poškodbam). Dokumentirano je bilo še stanje poroda, skupaj z maternimi in novorojenčkovimi izvidi.

 

REZULTATI: V študiji so sodelovale 104 ženske. Aktivna faza poroda je bila krajša v skupini B v primerjavi s skupino A, vendar razlika ni bila statistično očitna (2.6 +/- 2 proti 3.3 +/- 2.9, P= 0.07). V skupini A je bilo 6 carskih rezov, v skupini B pa le trije. Zaznati ni bilo nobenih očitnih razlik pri primerjavi kazalcev izidov.

 

ZAKLJUČKI: Dodajanje oksitocina ob pričetku aktivne faze poroda ne prinaša nobenih prednosti.

 

BJOG. 2004 Apr; 111(4): 331-4. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15008768)

 

Prevod: Zala Novak.

mamice za mamice
bottom of page