top of page

Nosečnost z nezrelim materničnim vratom po 41. tednu gestacije

Magann EF, Chauhan SP, Nevils BG, McNamara MF, Kinsella MJ, Morrison JC.

 

Navtični medicinski center, Oddelek za porodničarstvo in ginekologijo, San Diego, Kalifornia, ZDA.

 

 

 

CILJI: Naš namen je bil določiti optimalno obravnavanje nosečnic z nezrelim materničnim vratom po 41. tednu gestacije.

 

VZOREC: V raziskavi so sodelovale ženske v 41. tednu nezapletene nosečnosti, ki so po Bishopovi  dobile oceno 4 ali manj. Naključno so bile razporejene v eno od treh skupin: 1. dnevno ocenii pregledovanje materničnega vratu (kontrolna skupina), 2. dnevno ločevanje membran (plodovnih ovojev). 3. dnevno nanašanje prostaglandin gela (sintetični hormon za sprožanje poroda) do 42. tedna gestacije.

 

REZULTATI: Izmed 105-ih nosečnostih je bila ob sprejemu v porodnišnico v primerjavi s kontrolno skupino občutno višja Bishopova ocena v skupinah, ki sta prejemali prostaglandin ali pri ločevanju membran, medtem ko je bila situacija glede gestacijske dobe ob porodu obratna (p = 0,0001). Manj pacientk je potrebovalo indukcijo poroda v dveh eksperimentalnih skupinah (20%, 17%), v primerjavi s kontrolno skupino (69%) pacientk (P < 0,0001).

 

ZAKLJUČEK: Dnevno ločevanje membran ali dnevno nanašanje prostagladin gela je uspešno pri zmanjševanju števila induciranih porodov pri 42. tednu nosečnosti.

 

 

 

 

Am J Obstet Gynecol. 1998 Jun; 178 (6): 1279-87. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9662313).

 

Prevod: Nina Grašič.

 

 

i(op.prev.) Bishop - pravilneje ocena po Bishopu je ocena zrelosti materničnega vratu nosečnice. Ocenjujemo s prsti pri vaginalnem pregledu. Ocenjujejo se: prehodnost materničnega vratu, dolžina materničnega vratu, višina vodilnega plodovega dela v porodnem kanalu, čvrstost materničnega vratu in položaj materničnega vratu. Vsaka lastnost se oceni od 0 do 3 točke. Maksimalna ocena je 15 točk, pomeni pa zelo nezrel maternični vrat za porod (http://www.mojmalcek.si/teme/nosecnost/70/).

mamice za mamice
bottom of page