top of page

Pet elementov za uspešni naravni spontani vaginalni porod (NSVD)

1. Zdrava mati. Normalna nosečnost. Spontani začetek poroda, vse do rojstva.

 

2. Razumevanje fiziologije in psihologije spontanega poroda oz. rojstva s strani staršev in strokovnjakov. 

 

3. Primeren odziv družine in strokovnjakov na normalne biološke in fizične potrebe spontanega poroda oz. rojstva (vključno z ne nasprotovanjem     nosečnosti).

 

4. Primeren odziv strokovnjakov in družine na psihične in čustvene potrebe matere, na stres in naravne bolečine ob porodu oz. rojstvu.

 

5. Pripravljenost matere, sprejeti bolečino popadkov, tesnobo ob nevednosti, težavnost poroda ter njegovo trajanje. 

 

Odsotnost ali nesprejemanje kateregakoli od teh elementov, lahko povzroči simptome, ki bodo zahtevali zdravniško pomoč ali kirurški poseg, kar lahko nehote privede do iatrogenih oz. bolnišničnih zapletov.

 

 

(http://www.collegeofmidwives.org/collegeofmidwives.org/news01/MFER_CPM_define01a.htm)

 

Prevod: Anja Gradič

mamice za mamice
bottom of page