top of page

Porodne klešče in vakumski porod predstavljajo enako tveganje za smrt dojenčkov

Stopnja umrljivosti dojenčkov je podobna pri porodih z uporabo vakuuma ali porodnih klešč. Demissie in sodelavci so analizirali 12 milijonov porodov v ZDA in dokumente o porodih iz New Jersey-ja in ugotovili, da so imeli dojenčki rojeni z vakuumom, v primerjavi s tistimi, rojenimi s porodnimi kleščami, nižjo stopnjo tveganja za poškodbe pri porodu, poporodne napade in so v manj primerih potrebovali pomoč pri dihanju, vendar višjo stopnjo tveganja za poporodno krvavitev in distocijo ramen. Stiska ploda je bila pogostejša pri instrumentalnih porodih in za prvorodke je bilo bolj verjetno, da bodo imele instrumentalen porod.

Avtorji ugotavljajo, da uporaba vakuuma predstavlja določeno tveganje, vendar ostaja varna alternativa porodnim kleščam.

 

BMJ. 2004 Jul 3; 329(7456): 0. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC443432/)

 

Prevod: Zala Novak.

mamice za mamice
bottom of page