top of page

Preeklampsija in razširjenost mikroalbuminurije 10 let kasneje

(Miriam Kristine Sandvik, Stein Hallan, Einar Svarstad in Bjørn Egil Vikse)

 

 

POVZETEK

 

OZADJE IN CILJI: Nedavna metaanaliza je pokazala, da približno 30% žensk, ki so v nosečnosti imele preeklampsijo, na ponovnih pregledih kaže znake mikroalbuminurijo.i Vendar je bila analiza opravljena opravljena na majhnem številu raziskav, zato je potrebno pridobiti več podatkov.

 

NAČRT, OKOLJE, UDELEŽENCI IN MERITVE: Z uporabo podatkov zdravniškega registra rojstev na Norveškem, je raziskava določila ženske z ali brez preeklampsije v času nosečnosti pred 9-11 leti (1998-2000). Ženske s sladkorno boleznijo, revmo, povišanim krvnim tlakom ali ledvično boleznijo in/ali preeklampsijo pri kasnejših nosečnostih so bile izločene. V raziskavi je sodelovalo 89 žensk z in 69 žensk brez preeklampsije. Razmerje albumin/keratin (ACR) je bilo izmerjeno s tremi jutranjimi vzorci urina. Ocena glomerulne filtracije (GFR) je bila izračunana s pomočjo formule CKD-EPI.

 

REZULTATI: Mediana urinske ACR v nadaljnjih testiranjih vzorcev je bilo 0,53mg/mmol za ženske z in 0,50mg/mmol za ženske brez preeklampsije (P=0,54). Samo ena ženska (1%) s predhodno preeaklampsijo je imela urinski ACR 2,5mg/mmol v dveh urinskih vzorcih. Preeklampsija ni bila povezana z urinskimi ACR nad 75. percentilo. Ženske s preeklampsijo niso imele bistveno višje ocene GFR kot ženske brez nje (107,9 proti 104,9 ml/min na 1,73m2; P=0,12), vendar je bila prednosečniška preeklampsija močno povezana z GFR nad 75. percentilo (P=0,03).

 

ZAKLJUČEK: V tej populacijsko naravnani raziskavi, sicer zdravih žensk, preeklampsija pred 10-imi leti ni bila povezana s povečanim tveganjem za trdovratne mikroalbuminurije. Ocena GFR se ni bistveno razlikovala med ženskami z ali brez preeklampsije, vendar je bila prednosečniška preeklampsija povezana z visoko oceno GFR.

 

 

 

 

 i op.prev.: Mikroalbuminurija: razmerje med koncentracijama albumina in kreatinina od 3 do 30 g/gmol, v dveh od treh vzorcih urina, 

 

zbranih v obdobju enega tedna do treh mesecev. Vrednosti proti zgornji meji intervala lahko sežejo že v področje bolezenske proteinurije 

 

(Vrtovec, Barlovič, http://www.endodiab.si/dotAsset/7232.pdf).

 

 

 

Clin J Am Soc Nephrol. 2013 Jul; 8(7): 1126-34. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23723340).

 

Prevod: Nina Grašič.

mamice za mamice
bottom of page