top of page

Nosečnost in porod otroka z medenično vstavo

V Langer et al (1998) metaanalizah so bili vsi zbrani podatki pridobljeni na porodnih oddelkih s strogimi protokoli in specializirano medicinsko oskrbo ob porodu. V vzorcu 7.239 porodov otrok z medenično vstavo ni bilo povečanega tveganja pri vaginalnem porodu. Sicer je prišlo do povečanja stopnje umrljivosti, vendar so to pripisali dejstvu, da zaradi večjega števila različnih definicij pojma umrljivosti, tega ni moč interpretirati. Osredotočili so se na dolgoročne študije, z rednimi ponovnimi pregledi, ki so nakazovale, da ni pomembnejše razlike v prizadetosti med vaginalnim porodom in porodom s carskim rezom otroka z medenično vstavo. Zaključujejo, da postopek rutinskega opravljanja carskega reza za vsako medenično vstavo otroka ni opravičljiv.i

 

Weiner (1992) zaključuje, da so bili izbrani porodi otrok z medenično vstavo enako varni, če so se rodili vaginalno ali s carskim rezom. Prav tako poudarja, da carski rez ni izključil tveganja za pretresljiv porod.ii

 

Stein (1986) je preučil štiri raziskave, v katerih je sodelovalo 2.610 otrok z medenično vstavo. Ni našel pomembnih razlik v stopnji umrljivosti ali obolelosti med vaginalnim porodom in porodom s cesarskim rezom.iii

 

Vendarle pa obstajajo metaanalize, ki nakazujejo na koristnost izbirne uporabe carskega reza. Spelliscy-Gifford et al. (1995) so preučili 3.056 žensk, od katerih jih je 1.231 poskušalo roditi vaginalno. Našli so rahlo boljše rezultate glede umrljivosti in obolelosti otrok, ki so se rodili s carskim

rezom, vendar obenem poudarili, da je stopnja tveganosti za poškodbe otroka v obeh primerih majhna. Tveganje za umrljivost ni bilo občutno, ko so bili primeri analizirani posamezno. Zaključili so, da je potencialno povečano tveganje neonatalne umrljivosti z vaginalnim porodom potrebno 

obravnavati skupaj s povečanim tveganjem za mater pri porodu s carskim rezom. Njihova raziskava je bila deležna veliko kritik, saj naj bi kriterije za poškodbe izbrali arbitrarno.iv

 

Cheng in Hannah (1993) sta preučila raziskave, ki so vključevale 12.278 žensk. Njun zaključek, čeprav je očitno, da podpirata uporabo carskega reza, je previden: »Rezultati kažejo, da je načrtovan vaginalni porod mogoče povezati z večjo stopnjo perinatalne umrljivosti ali obolelosti kot pri carskem rezu. Zaradi pristranske selekcije v večini raziskavah, so razlike v zaključkih lahko rezultat drugih dejavnikov, kot pa načrtovana metoda poroda. Potrebna je raziskava s primerno veliko kontrolno skupino, da bi dokončno odgovorili na to vprašanje.«v

 

Tej raziskavi so kritiki oporekali predvsem zaradi uporabe raziskav, ki segajo celo v leto 1972. Težave s tako starimi podatki so v tem, da ni razpoložljivih merjenj srčnega utripa otroka med porodom in uporabe ultrazvoka za odkrivanje deformacij v nosečnosti, ter spektakularno izboljšanje neonatalne oskrbe od takrat.

 

Bingham in Lilford (1987) sta pregledala raziskave, objavljene med leti 1974 in 1987 in odkrila, da jebil vaginalni porod povezan s povečanim tveganjem za štiri smrti in štirje otroci na 1.000 otrok so bili prizadeti v primerjavi s porodi s carskim rezom. Trdita, da očitna pomanjkljivost materine umrljivosti pri izbirnih carskih rezih ni tako pomembna kot materina umrljivost pri neuspešnih poizkusih vaginalnih porodih, ki so se končali z nujnim carskim rezom.iv

 

Povzeto iz Breech Birth (Free Association Books: London, 2003).

 

Prevod: Nina Grašič.

 

 

 

 

i Langer, B., et al. 1998. Breech presentation after 34 weeks—a meta-analysis of corrected perinatal mortality/morbidity according to the method of delivery. Journal of Obstetrics and Gynaecology 18: 127–32.

 

ii Weiner, C.P. 1992. Vaginal breech delivery in the 1990s. Clinical Obstetrics and Gyaecology 35(3): 559–69.

 

iii Stein, A. 1986. A cooperative nurse-midwifery medical management approach. Journal of Nurse Midwifery 31(2): 93–7. 

 

iv Spelliscy-Gifford, D., et al. 1995. A meta-analysis of infant outcomes after breech delivery. Obstetrics and Gynaecology 85(6): 1047–54.

 

v Cheng, M. and M. Hannah. 1993. Breech delivery at term: a critical review of the literature. Obstetrics and Gynaecology 82(4): 605–18.

 

vi Bingham P. and R.J. Lilford. 1987. Management of the selected term breech presentation: assessment of the risks of selected vaginal 

breech delivery versus caesarean section for all cases. Obstetrics and Gynaecology 69: 965–78.

mamice za mamice
bottom of page