top of page

Razmerja med fizičnim nasiljem, verbalnim nasiljem in psihološko stisko žensk v obdobju po porodu

Patrizia Romito, Laura Pomicino, Chiara Lucchetta, Federica Scrimin, in Janet Molzan Turan

 

 

POVZETEK

 

CILJ: Analizirati odnos med nasiljem v obdobju po porodu in psihološko stisko matere.

 

METODA: 350 žensk se je odzvalo na vprašalnik po porodu v Bolnišnici Trst (Italija) in 292 od njih se je odzvalo na telefonski intervju 8 mesecev kasneje. Psihološka stiska je bila ocenjena s splošnim vprašalnikom zdravja (GHQ); partner in družinsko nasilje so bili ocenjeni z 28-stopenjsko lestvico.

 

REZULTATI: Osem mesecev po porodu je 10% žensk doživljalo nasilje, bodisi s strani partnerja ali drugega družinskega člana; 5% je pokazala visoko stopnjo psihološke stiske. Multivariantne analize kažejo, da je bila po prilagoditvi spremenljivk, stopnja simptomov depresije 19,17 za ženske, ki so doživljale nasilje s strani partnerja ali družinsko nasilje. Nezadovoljstvo s svojim zaposlitvenim statusom, hospitalizacijo otroka in duševno stanje pred nosečnostjo, so bili prav tako močno povezani z visokimi GHQ rezultati.

 

ZAKLJUČEK: Rezultati poudarjajo odnos med nasiljem v poporodnem obdobju in psihološko stisko matere. Ukrepi za prepoznavanje in ustavitev nasilja nad ženskami pred nosečnostjo, lahko prispevajo k izboljšanju duševnega zdravja žensk po porodu.

 

 

 

 

J Psychosom Obstet Gynaecol. 2009 Jun; 30(2): 115–121. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19533491).

 

Prevod: Nina Grašič

mamice za mamice
bottom of page