top of page

Vprašljivost koristi uporabe CTG-ja

Raziskovalci ocenjujejo učinek CTG-ja na novorojenčka in mater.

 

Raziskovalci se sprašujejo ali ima redna praksa uporabe elektronskega merjenja utripa srca v začetku poroda (CTG) kakšno klinično prednost za novorojenčka.

 

CTG opravljajo rutinsko, da bi ugotovili morebitno stisko otroka, vendar je malo dokazov, ki podpirajo ali nasprotujeo njegovi uporabi.

 

Lawrence Impeey in sodelavci (John Radcliffe Hospital, Oxford, VB) so preučevali 8.580 žensk z nizko stopnjo rizične nosečnosti, ki so bile naključno dodeljene v skupino, pri kateri so uporabljali CTG ali v skupino, pri kateri so srčni utrip otroka spremljali s stetoskopom.

 

Raziskovalci so ugotovili, da sta bili stopnji umrljivosti in obolelosti podobno nizki pri obeh skupinah, manj kot 2%. Poleg tega ni bilo razlik v pogostosti uporabe carskega reza, kleščnega poroda ali epiziotomije med obema skupinama.

 

Zaključujejo, da pridobljeni podatki kažejo na to, da široka uporaba CTG-ja v nosečnosti in začetku poroda ne more biti upravičena, čeprav velja, da je del 'normalnega' postopka. V sorodnem komentarju S. Thacker in D. Stroup (Center za nadzor bolezni in preventivo, Atlanta, Georgia, ZDA) svetujeta, da bi se moralo razširjeno uporabo CTG-ja odsvetovati, dokler ne bodo znani boljši dokazi randomiziranih raziskav.

 

The Lancet 2003; 361: 465-70, (http://m.medwirenews.com/45/15021/Gynecology/

 

Value_of_admission_cardiotocography_questioned)

 

Prevod: Nina Grašič

mamice za mamice
bottom of page