top of page

DELAVNICA ZA OTROKE:

GLINA

 

- Kdaj? petek,

7.10.2016, 17:00 - 18:30

 

- Kje? Ljudska univerza Radovljica

 

Zabavno ustvarjanje z glino je za otroke več kot zabava. Skozi osebne ali pripovedne zgodbe, se mali prstki dotikajo vlažne, gnetljive kepe. Preoblikujejo jo v svoje domišlijske junake, živali, hrano, skodelice za punčke, nočno lučko, skodelico za kosmiče, lonček za zobno ščetko, obesek za mamico, slikico za atija,… kajti v glini ni omejitev za domišljij -v glini ni napak- z glino je vse mogoče…
Glina je odlična vez za družino in tkanje zgodb.

 

prijave na:
dogodki@mamicezamamice.com

 

PRISPEVEK ZA MATERIAL: 2 €

WORKSHOP FOR CHILDREN:

CLAY

 

- When? Tuesday,

October 7, 2016 at 5 to 6:30 p.m.

 

- Where? Public university of Radovljica

 

Fun creating with clay is more than entertainment for children. The little fingers are touching the damp, deformable clumps through personal or narrative story. Transforming it in its imaginative characters, animals, food, cups, night light, pendant for mommy, photo for daddy... because there is no limit to the imagination with clay, anything is possible ...

Clay is the perfect bond for family and making stories.

 

apply on:
dogodki@mamicezamamice.com

 

CONTRIBUTION FOR MATERIAL: 2 €

SREČANJE:

TEORIJA NAVEZANOSTI

 

- Kdaj? sobota,

14.5.2016 ob 10-ih

 

- Kje? Mestna knjižnica Kranj,

Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj.

 

Govorili bomo o pomembnosti fizične navezanosti med materjo in otrokom in kako ta vpliva na razvoj možganov in čustvene vezi, ter kako v to vključiti očeta. Poudarili bomo tudi vpliv nosečnosti,

poroda in dojenja.

 

prijave na:
dogodki@mamicezamamice.com

 

PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA MATERIAL

MEETING:

ATTACHMENT THEORY

 

- When? Saturday,

May 14, 2016 at 10 a.m.

 

- Where? Kranj Library,

Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj.

 

We will talk about the importance of physical attachment between mother and child and how it affects brain development and emotional ties, as well as how to integrate father into all this. We will also highlight the impact of pregnancy, childbirth and breastfeeding.

 

apply on:
dogodki@mamicezamamice.com

 

VOLUNTARY CONTRIBUTIONS

ČAROBNOST ŽENSKE DUŠE

- SKUPINA ZA MAMICE

 

- Kdaj? torek,

4.10.2016, 19:30 - 21:00

 

- Kje? Športni park Radovljica, dvorana

 

sproščanje
meditacija
pogovori
čuječnost
telovadba za dušo in telo

 

prijave na:
dogodki@mamicezamamice.com

 

ZAŽELJEN PRISPEVEK 3 €

MAGIC OF WOMAN'S SOUL
- GROUP FOR MOTHERS

 

- When? Tuesday,

October 4, 2016 at 7:30 to 9 p.m.

 

- Where? Radovljica Sport park, gym.

 

relaxation
meditation
conversations
mindfulness
exercise for body and soul

 

apply on:
dogodki@mamicezamamice.com

 

DESIRABLE CONTRIBUTION 3 €

DELAVNICA ZA STARŠE:

UPORABA NOSILK

 

- Kdaj? petek,

14.10.2016, 09:30 - 11:00

 

- Kje? Layerjeva hiša, Kranj

 

Pogovor o tem, zakaj so nosilke koristne za dojenčka in starše; prikaz, kako otroka ustrezno namestiti v različne nosilke in predstavitev različnih nosilk ter odgovori na vaša vprašanja.

Srečanje vodi certificirana Die Tragescule®

svetovalka za nošenje otrok.

 

prijave na:
dogodki@mamicezamamice.com

 

ZAŽELEN PRISPEVEK: 5 €

WORKSHOP FOR PARENTS

USE OF CARRIERS

 

- When? Friday,

October 14, 2016 at 9:30 to 11 a.m.

 

- Where? Layer's house, Kranj

 

Talking about why the carriers are useful for baby and parents; showing how to properly put a child in differents carriers and presentation of the different carriers and answering your questions.
Meeting is held by a certified Die Tragescule®
advisor for carrying children.

 

apply on:
dogodki@mamicezamamice.com

DESIRABLE CONTRIBUTION: 5 €

SREČANJE ZA STARŠE:

UPORABA NOSILK

 

- Kdaj? petek,

11.11.2016 ob 10-ih

 

- Kje? Mestna knjižnica Kranj,

ustvarjalna soba.

 

- predstavitev različnih nosilk,
- zakaj so nosilke koristne,
- kako ustrezno namestiti otroka v nosilke,
- odgovori na vprašanja.

- vodi certificirana Die Trageschule®

svetovalka za nošenje otrok -

 

prijave na:
dogodki@mamicezamamice.com

 

ZAŽELJEN PRISPEVEK 5 €

MEETING FOR PARENTS:

THE USE OF BABY CARRIERS

 

- When? Friday,

November 11, 2016 at 10 a.m.

 

- Where? Kranj Library,

creative room.

 

- presentation of different carriers ,
- why the carriers are useful,
- how to properly put a child in the carrier,
- answering questions.

- led by certified Die Trageschule®
advisor for carrying children -

 

apply on:
dogodki@mamicezamamice.com

 

DESIRABLE CONTRIBUTION 5 €

mamice za mamice
bottom of page