top of page

Ločevanje membran: veljaven postopek pri stimulaciji začetka poroda?

(Oddelek za porodništvo in ginekologijo, Royal Berkshire Hospital, Reading, VB)

 

CILJ: Ugotoviti, ali ločevanje membran pri nosečnostih, ki trajajo več kot 40 tednov pospešuje začetek poroda in zmanjšuje posledice pri sproženih porodih. 

 

NAČRT: Prospektivna randomizirana kontrolirana raziskava.

 

OKOLJE: Klinika za nosečnice okrajne splošne bolnišnice.

 

SUBJEKTI: 195 nosečnic z več kot 40-imi tedni gestacije.

 

POSREDOVANJE: Ocenitev stanja materničnega vratu z Bishopovo lestvico ali v kombinaciji z ločevanjem membrane, na naključni osnovi.

 

KAZALCI: Zmanjšanje trajanja nosečnosti do začetka spontanega poroda. Vpliv na posledice sprožitve poroda za nadaljnji razvoj.

 

REZULTATI: Ločevanje membran vidno zmanjšuje trajanje nosečnosti, iz povprečno petih dni na dva dneva, sledeč postopku. Delež sproženih porodov je bil v skupini z opravljenim postopkom 8,1 %, v kontrolni skupini pa 18,8 %. Pri postopku ni bilo zaznati nobenih škodljivih stranskih učinkov.

 

ZAKLJUČKI: Ločevanje membran je varen in uporaben postopek, ki vpliva na zmanjševanje posledic nosečnosti čez rok in kasnejše zmanjšanje pri stopnji sproženih porodov.

 

Vrsta publikacij:

 

- klinična obravnava

- slučajnostna kontrolirana obravnava

 

Br J Obstet Gynaecol. 1993 Oct;100 (10): 898-903 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8217970).

 

Prevod: Zala Novak.

mamice za mamice
bottom of page