top of page

Prispevek doul k sodobni porodni oskrbi

( DONA – doule S Amerike)

 

Penny Simkin in Kelli Way

 

Rojstvo vsakega otroka ima dolgoročni vpliv na fizično in duševno zdravje matere, otroka in družino. V 20. stoletju smo bili priča obsežnim izboljšavam na področju varnosti pri porodih in sedaj prizadevanja za izboljšanje psihosocialnih izidov dobivajo vedno večjo pozornost.

 

Pomembnost spodbujanja odnosov med starši in otroci ne more biti dovolj poudarjena, saj ravno ti odnosi v veliki meri določajo prihodnost vsake družine in družbe kot celote. Kakovost čustvene nege, ki jo otrok od matere prejme med in takoj po porodu, je eden glavnih dejavnikov, ki lahko oslabi ali okrepi čustveno vez med materjo in otrokom.Poleg tega so rezultati poroda lahko boljši, če ženska med porodom prejema stalno čustveno in fizično podporo.2

 

Ženske imajo med porodom več potreb. Poleg varnosti sodobne porodne oskrbe in ljubezni ter podpore s strani njihovih partnerjev, potrebujejo ženske dosledno, stalno tolažbo, udobje in spoštovanje. Potrebujejo individualno oskrbo, ki je pogojena z njihovimi izbirami in okoliščinami. Vloga doule (porodne spremljevalke) zajema neklinične vidike oskrbe med porodom.

 

Ta članek predstavlja pogled organizacije DONA na zaželjenost prisotnosti doule pri porodu, s priporočili zdravstvene in družboslovne literature. Prav tako pojasnjuje vlogo doule v povezavi s partnerji žensk, medicinskimi sestrami, babicami in zdravniki. Članek ne govori o vlogi doule, ki nudi 

praktično pomoč, nasvete in podporo družinam v tednih po porodu (poporodna doula).

 

 

VLOGA DOULE

 

V skoraj vsaki kulturi skozi zgodovino, so za ženske med porodom skrbele druge ženske.3 Umetniške upodobitve po svetu navadno prikazujejo vsaj dve ženski, ki sta prisotni med porodom. Ena od njiju je babica, ki je odgovorna za varnost poroda, druga ali druge spremljevalke, pa so ob materi, jo držijo in vzpodbujajo. Sodobna doula je manifestacija slednjih. Doule so usposobljene in izkušene glede poroda, čeprav so ali pa niso same rodile. Vloga doule je nuditi fizično, čustveno in informacijsko podporo ženskam in njihovim partnerjem med porodom. 

 

Doula nudi pomoč in daje nasvete glede udobja (npr. dihanje, sproščanje, gibanje, položaji), prav tako pa pomaga družinam pri pridobivanju informacij glede poteka poroda in njihovih možnostih. Mogoče je najbolj ključna vloga doule nuditi stalno čustveno stabilnost in udobje.

 

Doule so specializirane za nezdravstvene veščine in ne opravljajo kliničnih nalog, kot so vaginalni pregledi ali merjenje otrokovega srčnega utripa. Ne diagnosticirajo zdravstvenih stanj, ne nudijo drugih mnenj, ali dajejo zdravstvenih nasvetov. Najpomembnejše pa je, da doule ne sprejemajo 

odločitev namesto njihovih strank ter ne vsiljujejo njihovih lastnih vrednot in ciljev na porodnico.4

 

Cilj doule je pomagati ženski pri varnem in zadovoljivem porodu, takem, ki si ga sama želi. V prisotnosti doule čutijo nekatere ženske manjšo potrebo po zdravilih ali pa jih vzamejo v kasnejši fazi poroda; kljub temu pa mnogo žensk izbere ali potrebuje farmaloška sredstva proti bolečinam. 

 

Vloga doule ni, da bi mamo odvračala od njene izbire. Doula ji pomaga z informiranjem o različnih možnostih, vključno s tveganji, koristmi, ukrepi in varnostnimi posegi. Doule lahko pomagajo s poudarjanjem koristi protibolečinskih sredstev in minimiziranjem njihovih stranskih učinkov. Tolažba  in udobje, ki ju nudi doula, pripomoreta ne glede na uporabo protibolečinskih sredstev.

 

 

VPRAŠANJA, KI NAJ BI JIH ZASTAVILI DOULI

 

Da bi odkrili posebno usposobljenost, izkušnje in storitve, ki jih nudi tisti, ki opravlja pomoč pri porodu, bi morale potencialne stranke, nadzorniki medicinskih sester, zdravniki, babice ali drugi vpleteni, to osebo vprašati:

 

- Kakšno usposabljanje ste opravili ? (če je doula certificirana, pomislite, da bi preverili pri organizaciji, ki naj bi certifikat izdala)

 

- Povejte mi o svojih izkušnjah pri porodu, osebno in kot doula.

 

- Kakšna je vaš filozofija glede poroda in podpore ženskam in njihovim partnerjem med porodom?

 

- Se lahko srečamo, da se dogovorimo o porodnem načrtu in vlogi, ki jo boste imeli pri porodu?

 

- Vas lahko pokličemo v primeru dodatnih vprašanj ali skrbi glede poroda?

 

- Kdaj se največkrat pridružite ženski, ki rojeva? Pridete na dom ali se dobimo v porodnišnici?

 

- Se po porodu srečate z nami, da se pogovorimo o poteku poroda in odgovorite na morebitna vprašanja?

 

- Sodelujete s kakšno / kakšnimi nadomestnimi doulami, za čas, ko niste dosegljivi? Jih lahko spoznamo?

 

- Kakšna je vaša cena in politika vračanja denarja?

 

 

SODELOVANJE DOULE IN PARTNERJA

 

Partner porodnice (oče otroka ali katerikoli drug ljubljeni) igra ključno vlogo pri nudenju podpore ženski. Doula ne more doprinesti unikatnega prispevka, ki ga nudi partner, ki ima intimno znanje o ženski in čuti ljubezen do nje in otroka. Doula je tam kot pomoč, ne kot nadomestilo partnerja. V idealnih pogojih tvorita doula in partner popolno podporno ekipo ženski, ki dopolnjujeta prednosti drug drugega.

 

V 60-ih letih prejšnjega stoletja, najzgodnejših dneh očetove vpletenosti v rojstvo otroka, se je pričakovalo, da bodo partnerji intimno vpleteni kot svetovalci in kot tisti, ki namesto žensk sprejemajo odločitve. Izkazalo se je, da so to nerealna pričakovanja za večino moških, ker so imeli malo predhodnega znanja o rojstvu ali zdravniških postopkih ter malo samozavesti ali želje po komunikaciji z medicinskim osebjem. Poleg tega so nekateri moški čutili nemoč in stisko glede ženske bolečine in jim niso bili sposobni nuditi stalne tolažbe in oskrbe, ki so jo potrebovale. S prisotnostjo doule je pritisk na očeta zmanjšan in lahko sodeluje v okviru njegovega območja udobnosti. Očetje pogosto čutijo olajšanje, ker se lahko zanesejo na pomoč doule, bolj uživajo v izkušnji. Tistim očetom, ki pa želijo bolj aktivno podporno vlogo, pa doula nudi pomoč in jih vodi, kako to storiti. Partnerji, ki niso očetje (ljubimci, prijatelji, družinski člani) prav tako cenijo podporo, tolažbo in pomoč doule.

 

 

DOULE KOT DEL EKIPE SODOBNE PORODNE OSKRBE

 

Vsaka oseba, vključena v oskrbo porodnice, prispeva k njeni čustveni blaginji, vendar so zdravniki, medicinske sestre in babice prvotno odgovorni za zdravje in dobro počutje matere in otroka. Izvajalci zdravstvene oskrbe morajo oceniti stanje matere in otroka, diagnosticirati in oskrbeti zaplete, 

ko se pojavijo in se osredotočiti na varen porod otroka. Te prioritete upravičeno prevladajo nad nemedicinskimi psihosocialnimi portrebami porodnice.

Doula pomaga zagotavljati, da je tem potrebam zadoščeno, s tem da izboljšuje komunikacijo in razumevanje med žensko ali parom ter osebjem. Mnogo zdravnikov, babic in medicinskih sester ceni dodatno pozornost, namenjeno njihovim pacientkam ter večje zadovoljstvo porodnic, ki so jim 

pomagale doule.5

 

 

TERMINOLOGIJA PORODNE OSKRBE

 

Terminologija, ki opisuje podporo porodnicam, lahko povzroča zmedo. Ko nekdo uporablja spodaj opisane términe za lasten opis, bo morda moral pojasniti, kaj s tem opisom misli. ''Doula'' – grška beseda, ki pomeni 'ženska služabnica'. V terminologiji porodne oskrbe se 'doula' nanaša na porodnega spremljevalca (ne prijatelj ali ljubljena oseba), profesionalno izučenega, da nudi podporo pri porodu in ne opravlja kliničnih nalog.

 

''Doula'" se nanaša tudi na ženske, ki so usposobljene in izkušene v nudenju nege po porodu (skrb za mater ali novorojenčka, podpora pri dojenju, kuhanju, skrb za otroka, opravki in površinsko čiščenje) nove družine. Za razlikovanje med obema tipoma doul, se lahko uporabljata izraza 'porodna doula' in 'poporodna doula'.

 

"Monitrice" – francoska beseda, ki jo je prvotno uporabil Fernand Lamaze pri opisu posebno izučene medicinske sestre ali babice, ki poleg pomoči pri porodu, nudi tudi zdravstveno nego. Danes je izraz "Monitrice" pogosto uporabljen kot sinonim za 'pomočnika pri rojstvu' ali 'pomočnika pri porodu'.

 

Sinonimi za porodno doulo so: 'porodna spremljevalka', 'strokovnjakinja za pomoč pri porodu', 'specialistka za pomoč pri porodu'.

 

'Asistent pri porodu' ali 'asistent pri rojstvu' – včasih se ta dva términa uporabljata za opis doule, vendar se nanašata tudi na ženske, ki so usposobljene, da asistirajo babicam (vaginalni pregledi, priprave za porod, preverjanje plodovega srčnega utripa...) in nudijo podporo pri porodu.

 

 

REZULTATI RAZISKAVE

 

V poznih 1970-ih, ko sta dr. John Kennell in dr. Marshall Klaus preučevala načine za izboljšanje vezi med materjo in otrokom, sta skoraj naključno odkrila, da je uvedba doule v porodno sobo ne samo izboljšala vez med materjo in otrokom, ampak tudi zmanjšala število zapletov.6 Od njunih prvotnih raziskav, objavljenih leta 1980 in 1986, je bilo opravljenih nešteto raziskav v več državah, ki so primerjale oskrbo med standardno oskrbo in oskrbo, ki ji je prisostvovala še doula.

 

Tabela 1 predstavlja rezultate teh raziskav, ki potrjujejo vrednost prisotnosti doule med porodom. Kot je razvidno iz Tabele 1, so se porodni rezultati najbolj izboljšali, stopnja intervencij pa je dramatično upadla v primerih, ko je bila pri porodu prisotna doula, partnerji porodnic pa ne. Stopnja intervencij je bila rutinsko visoka (kot razvidno iz podatkov kontrolne skupine), vloge doule pa niso opravljali zdravstveni delavci.

 

 

STORITVE IN CENE

 

Obstajata dva osnovna tipa storitev doul: samostojne doule in bolnišnični / agencijski programi z  Samostojne (neodvisne) doule najamejo starši neposredno. Ponavadi imajo telefonski doulami.16  Ponavadi imajo telefonski kontakt in vsaj eno srečanje pred porodom, da vzpostavijo odnos. Ko se porod začne, doula pride in ostane z žensko do konca poroda. Storitev vključuje tudi srečanje po porodu, da se pogovorijo o porodu. Večina doul zaračunava pavšalni znesek, mnoge na podlagi drsne lestvice.

 

Nekatere programe z doulami vodijo ali izvajajo bolnišnice ali lokalne storitvene agencije. Doule so lahko v tem primeru prostovoljke ali plačane zaposlene. Programi so zasnovani različno; v nekaterih je urejeno pogodbeno razmerje med bolnišnico ali agencijo in lokalno skupino doul, ki jim doule tudi priskrbi. Drugi sami izučijo in zaposlijo svoje osebje doul. Plačilo lahko pride s strani institucije, stranke ali pa od obeh. Nekatere bolnišnice ali storitvene agencije imajo vzpostaljen program dežurnih doul, kjer je ves čas na voljo večje število doul. Stranke spoznajo prvič, odnos z njimi pa vzpostavijo med porodom.

 

Drugi bolnišnični oz. agencijski programi ponujajo storitve doul ženskam (in partnerjem) že v nosečnosti, da lahko izberejo in spoznajo svojo doulo, ali pa jim je dodeljena skupaj s pomožno doulo. Z doulo lahko sodelujejo na enak način, kot to delajo samostojne doule s svojimi strankami. Vzpodbujanje prisotnosti tretje stranke pri porodu je v porastu. Pogosto so na voljo štipendije in nekatere agencije zdravstvenega zavarovanja imajo pogodbe z organizacijami doul, da pomagajo revnim ženskam in ženskam s posebnimi potrebami.17 Vendar pa je trenutno večina oskrbe s strani doul plačana direktno s strani naročnika storitev.

 

USPOSABLJANJE DOUL IN PRIDOBIVANJE CERTIFIKATOV

 

Programi usposabljanja doul se osredotočajo na čustvene potrebe porodnic in ukrepe za fizično in čustveno udobje. V splošnem zahtevajo nekaj predhodnega znanja o rojstvu in sestojijo iz intenzivnega 2 ali 3-dnevnega seminarja, vključno s prikazom sposobnosti, kot so: sproščanje, dihanje, položaji, gibanje za zmanjšanje bolečine in pospeševanje poroda, masaža in drugi ukrepi za zagotovitev udobja.

 

Certifikacijo ponujajo različne lokalne, nacionalne in mednarodne organizacije. Za pridobitev certifikata večina programov zahteva izkušnje z delom in učenjem na področju materinstva ali opazovanjem več porodnih tečajev, usposabljanje za doule, poznavanje literature in pisni izpit ali esej, ki izkazuje poznavanje ključnih konceptov porodne podpore. Potrebne so tudi pozitivne ocene zdravnikov, babic, medicinskih sester ali strank.

 

POVZETEK IN ZAKLJUČEK

 

Storitev doul se kaže kot pozitiven prispevek k oskrbi porodnic. Z osredotočanjem na ženske čustvene potrebe, so se izboljšali tudi nekateri porodni izidi, okrepljena pa sta tudi vez med materjo in otrokom ter dojenje. Zadovoljstvo žensk s porodno izkušnjo in celo njihova samozavest se izboljšata s prisotnostjo doule pri njihovem porodu. Analiza številnih znanstvenih raziskav glede oskrbe med porodom je vodila do tega, da je prestižna znanstvena skupina, Cochranova skupina (Oxford, Anglija) izjavila, da bi morali, glede na jasne koristi in nobenega poznanega tveganja prisotnosti doul med porodom, zagotoviti, da porodnice prejmejo podporo, ne le s strani njihovih bližnjih, ampak tudi s strani posebno usposobljenih negovalcev in sicer s stalno prisotnostjo ter neposrednim zagotavljanjem udobja in vzpodbude.

 

1

- Hofmeyr J, Nikodem VC, Wolman WL, Chalmers BE, Kramer T. "Companionship to modify the clinical birth environment: effects on progress and perceptions of labour, and breastfeeding," Br J Obstet Gynaecol, 98:756-764, 1991.

- Wolman WL, Chalmers B, Hofmeyr J. Nikodem VC. "Postpartum depression and companionship in the clinical birth environment: a randomized, controlled study," Am J Obstet Gynecol, 168:1388-1393, 1993.

- Langer A, Campero L, Garcia C, Reynoso S. "Effects of Psychosocial support during labour and childbirth on breast feeding, medical interventions, and mothers' well-being in a Mexican public hospital: a randomised clinical trial." Br J Obstet Gynaecol, 105:1056-1063, 1998.

- Martin S, Landry S, Steelman L, Kennell JH, McGrath S. "The effect of doula support during labor on mother-infant interaction at 2 months," Infant Behav Devel, 21:556, 1998.

- Landry SH, McGrath SK, Kennell JH, Martin S, Steelman L, "The effects of doula support during labor on motherinfant interaction at 2 months," Pediatric Res, 43(4):Part 11, 13 A, 1998.

2

- Sosa R, Kennell JH, Klaus MH, Robertson S, Urrutia J."The effect of a supportive companion on perinatal problems, length of labor, and mother-infant interaction," N Engl J Med, 303:597-600, 1980.

- Klaus MH, Kennell JH, Robertson SS, Sosa R. "Effects of social support during parturition on maternal and infant morbidity," Br Med J, 293:585-587, 1986.

- Kennell JH, Klaus MH, McGrath SK, Robertson S, Hinkley C. "Continuous emotional support during labor in a US hospital: a randomized controlled trial," JAMA, 265:2197-2201, 1991.

- Kennell JH, McGrath SK "Labor support by a doula for middle-income couples; the effect on cesarean rates," Pediatric Res, 32:12A, 1993.

- Kennell J H. "The effects of continuous emotional support for couples during labor," Presentation at the first international conference of Doulas of North America, Seattle, WA, July 22, 1994.

- McGrath SK, Kennell JH, "Induction of labor and doula support," Pediatric Res, 43(4):Part II, 14A, 1998.

3

Ashford JI. George Engelmann and Primitive Birth. Janet Isaacs Ashford, Solana Beach, CA, 1988.

4

Doulas of North America, Code of Ethics and Standards of Practice, DONA, Seattle, WA, 1992.

5

Gilliland AL. "Commentary: nurses, doulas, and childbirth educators," J Perinatal Ed, 7:18-24, 1998.

6

- Sosa R, Kennell JH, Klaus MH, Robertson S, Urrutia J. "The effect of a supportive companion on perinatal problems, length of labor, and mother-infant interaction," N Engl J Med, 303:597-600, 1980.

- Klaus MH, Kennell JH, Robertson SS, Sosa R. "Effects of social support during parturition on maternal and infant morbidity," Br Med J, 293:585-587, 1986.

7

Sosa R, Kennell JH, Klaus MH, Robertson S, Urrutia J."The effect of a supportive companion on perinatal problems, length of labor, and mother-infant interaction," N Engl J Med, 303:597-600, 1980.

8

Klaus MH, Kennell JH, Robertson SS, Sosa R. "Effects of social support during parturition on maternal and infant morbidity," Br Med J, 293:585-587, 1986.

9

- Hofmeyr J, Nikodem VC, Wolman WL, Chalmers BE, Kramer T. "Companionship to modify the clinical birth environment: effects on progress and perceptions of labour, and breastfeeding," Br J Obstet Gynaecol, 98:756-764, 1991.

- Wolman WL, Chalmers B, Hofmeyr J. Nikodem VC. "Postpartum depression and companionship in the clinical birth environment: a randomized, controlled study," Am J Obstet Gynecol, 168:1388-1393, 1993.

10

Kennell JH, Klaus MH, McGrath SK, Robertson S, Hinkley C. "Continuous emotional support during labor in a US hospital: a randomized controlled trial," JAMA, 265:2197-2201, 1991.

11

- Kennell JH, McGrath SK "Labor support by a doula for middle-income couples; the effect on cesarean rates," Pediatric Res, 32:12A, 1993.

- Kennell J H. "The effects of continuous emotional support for couples during labor," Presentation at the first international conference of Doulas of North America, Seattle, WA, July 22, 1994. 

12

Gordon NP, Walton D, McAdam E, Derman J, Gallitero G, Garrett L. "Effects of providing hospital-based doulas in health maintenance organization hospitals." Obstet Gynecol, 93(3):422-426, 1999.

13

Langer A, Campero L, Garcia C, Reynoso S. "Effects of Psychosocial support during labour and childbirth on breast feeding, medical interventions, and mothers' well-being in a Mexican public hospital: a randomised clinical trial." Br J Obstet Gynaecol, 105:1056-1063, 1998.

14

- Hodnett ED, Osborn RW. "A randomised trial of the effects of monitrice support during labor: mothers' views two to four weeks postpartum," Birth, 16:177-183,1989.

- Hodnett ED, Osborn RW. "Effects of continuous intrapartum professional support on childbirth outcomes," Res Nurs Hlth, 12:289-297,1989.

15

Cogan R, Spinnato JA. "Social support during premature labor: effects on labor and the newbom," J Psychosom Obstet Gynaecol, 8:209-216,1988.

16

op.prev.: podatki za ZDA, v Sloveniji obstajajo samo samostojne doule, ki jih stranke plačajo same.

17

op.prev.: podatki za ZDA

 

 

Doulas of North America, 1998, (http://www.dona.org/PDF/BDPositionPaper.pdf).

 

Prevod: Nina Grašič.

mamice za mamice
bottom of page